Pomoc psychologiczna w Poznaniu

W swoim prywatnym gabinecie udzielam pomocy psychologicznej parom w kryzysie oraz osobom indywidualnym, które cierpią na depresję, zaburzenia lękowe i inne zaburzenia psychiczne, bądź przechodzą wszelkiego rodzaju zmiany w życiu wymagające wysiłku, przekraczające dotychczasowe sposoby radzenia sobie, skutkujące emocjonalnymi konsekwencjami. Zakres świadczonych przeze mnie usług psychologicznych obejmuje zarówno indywidualną terapię psychologiczną, jak i terapię małżeńską oraz par, a także terapię rodzinną, interwencją kryzysową, poradnictwo, psychoprofilaktykę, psychoedukację i rehabilitację psychologiczną.

Udzielam pomocy osobom indywidualnym oraz parom:

  • starającym się o dziecko, mającym trudności emocjonalne wynikające z powikłań ciąży lub mającym problemy adaptacyjne po narodzeniu dziecka, np. depresję poporodową,
  • leczącym się z powodu niepłodności,
  • doświadczającym żałoby po stracie bliskiej osoby, a także utracie dziecka, dziecka poczętego bądź ciąży,
  • przechodzącym kryzys w ważnych momentach życiowych (np. rozwód, choroba, ciąża),
  • przeżywającym trudności czy konflikty w związkach partnerskich i relacjach rodzinnych,
  • cierpiącym z powodu różnych dolegliwości tzw. „nerwicowych”, a także dolegliwości somatycznych o niejasnej przyczynie (psychosomatycznych),
  • przeżywającym kryzysy wartości, mającym poczucie braku sensu, otwartym na poszukiwanie zasobów, samopoznanie i rozwijanie nowych umiejętności,
  • poszukującym wsparcia w realizacji ważnych planów i osiągnięciu lepszego wizerunku,
  • pacjentom po urazach, operacjach, zdarzeniach traumatycznych,
  • cierpiącym z powodu zaburzeń odżywania, zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń osobowości, psychoz.

Powyżej wymienionymi zagadnieniami nie zajmuję się jedynie w swoim gabinecie psychoterapii ale również tworząc publikacje oraz prowadząc wykłady i szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem psychologicznych aspektów depresji poporodowej, niepłodności i żałoby w ginekologii i położnictwie.