Psycholog z Poznania – publikacje naukowe

Moja pomoc psychologiczna nie ogranicza się wyłącznie do sprawowania opieki nad pacjentami zmagającymi się z problemami w związku, żałobą, depresją poporodową i niepłodnością. Poza moim gabinetem dzielę się zdobytą wiedzą, prowadząc szkolenia oraz wykłady, a także publikując teksty na temat m.in. psychologicznych aspektów ciąży i poronienia.  W przypadku zainteresowania świadczonymi przeze mnie usługami psychologicznymi, proszę o zapoznanie się z problematyką poruszaną przeze mnie w publikacjach i zapisanie się na pierwszą wizytę konsultacyjną.

Zapraszam do zapoznania się z listą moich najważniejszych publikacji.

 1. Czarnecka M., Archives of Perinatal Medicine: „Psychological aspects of miscarriage”, 2005, vol.12 (1)
 2. Czarnecka M., Jaszczak M., Archives of Perinatal Medicine: “The prevalence and risk factors of depression in women postpartum” 2006, vol. 12 (3).
 3. Czarnecka M. Cierpiałkowska L., Nowiny Lekarskie: „Naukowe a subiektywne koncepcje zdrowia i choroby i ich determinanty” 2007.
 4. Bukowska A., Czarnecka M., Annales UMCS Sectio D Medicina: “Rola Internetu w zaspakajaniu potrzeb po kobiet ciąży, stracie dziecka i zdrowia dziecka”, 2007, vol. LXII, suppl. XVIII.
 5. Czarnecka M., Strzelecka M., Strzelecki W., Cybulski M., Postrzeganie idealnego wizerunku kobiecego ciała przez kobiety w okresie wczesnej adolescencji, w: Głowacka M. D., Mojs E. (red.), Zagrożenia zdrowotne i społeczne dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe UM, Poznań 2008.
 6. Dolczewska-Samela A., Czarnecka M., Strzelecki W., Problem dziecka wykorzystywanego seksualnie w praktyce lekarskiej, w: Głowacka M. D., Mojs E. (red.), Zagrożenia zdrowotne i społeczne dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Naukowe UM, Poznań 2008
 7. Czarnecka M., Subiektywne koncepcje zdrowia i choroby studentów oraz ich determinanty, w: Bartkowiak G. (red.), Czynniki kształtujące zachowania zdrowotne człowieka na przestrzeni życia. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe UM, Poznań 2008.
 8. Czarnecka M., Cybulski M., Strzelecki W., Strzelecka M., Zagrożenia związane z postrzeganiem idealnego wizerunku kobiecego ciała przez mężczyzn w okresie adolescencji, w: Głowacka M. D., Mojs E. (red.), Szanse i bariery w ochronie zdrowia. Wybrane aspekty organizacyjne, prawne i psychologiczne, Wydawnictwo Naukowe UM, Poznań 2008.
 9. Strzelecki W., Czarnecka M., Cybulski M., Strzelecka M., Mandecki M., Sprawozdanie z konferencji „Psychologia w medycynie”, Pielęgniarstwo Polskie, nr 1 (27), 2008.
 10. Mandecki M., Czarnecka M., Strzelecki W., Stefaniak K., Poczucie koherencji i zadowolenie z życia u kobiet w ciąży fizjologicznej i ciąży wysokiego ryzyka, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2008.
 11. Cybulski M., Strzelecki W., Czarnecka M., Mojs E., Potrzeba kształcenia w zakresie psychologii klinicznej na kierunku na Wydziale Farmacji, Pielęgniarstwo Polskie, nr 2, 2008.
 12. Cybulski M., Strzelecki W., Czarnecka M., Mojs E., Nowe horyzonty – potrzeba kształcenia w zakresie psychologii klinicznej na kierunku Dietetyka, Pielęgniarstwo Polskie, nr 2, 2008.
 13. Czarnecka M., Interwencja kryzysowa jako podstawowa forma pomocy psychologicznej w sytuacji straty dziecka w okresie prenatalnym, W; Pomoc psychologiczna w chorobach somatycznych, red. E. Mojs, Jeżeli p to q, Poznań 2009.
 14. Madecki M., Czarnecka M., Strzelecki W., Stefaniak K., Poczucie koherencji i zadowolenie z życia u kobiet w ciąży fizjologicznej i ciąży wysokiego ryzyka, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2009.
 15. Czarnecka-Iwańczuk M., Psychologiczne aspekty straty dziecka w okresie prenatalnym i ich implikacje dla właściwej opieki nad kobietą/rodzicami po stracie, w: Skrzypczak J., Żołądź-Strzelczyk D., Cylkowska-Nowak M. (red.), Wybrane obszary opieki. Konteksty historyczne i współczesne, Wydawnictwo UM, Poznań 2009, s. 177-185.
 16. Łuczak-Wawrzyniak J., Czarnecka M., Konofalska N., Bukowska A., Gadzinowski J., Rodzice wcześniaka – analiza emocji i oczekiwań rodziców dzieci hospitalizowanych na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka Ginekologiczno- -Położniczego Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu, Przegląd Ginekologiczno-Położniczy, Volume 9, Issue 4-5, 2009.
 17. Czarnecka M., Interwencja kryzysowa jako podstawowa forma pomocy psychologicznej w sytuacji straty dziecka w okresie pre- i perinatalnym, w: Mojs E. (red.), Pomoc psychologiczna w chorobach somatycznych, Jeżeli p to q, Poznań, 2009 s. 49-66.
 18. Cybulski M., Czarnecka M., Strzelecki W., Wybrane elementy wizerunku decydujące o wyborze lekarza specjalisty przez pacjenta, Głowacka M. D., Nowomiejski J., Zarządzanie w ochronie zdrowia. Aktualne problemy, Poznań, 2009 s. 151-160.
 19. Czarnecka – Iwańczuk, Bukowska A., Konofalska N., Łuczak-Wawrzyniak J., Zakres i charakter pomocy psychologicznej udzielanej pacjentkom GPSK UM w Poznaniu, Psychologia w naukach medycznych, Cybulski M., Strzelecki W. (red.), Poznań 2010.
 20. Stelcer B., Czarnecka-Iwańczuk M., Miejsce godności w relacji lekarz-pacjent umierający, Psychologia w naukach medycznych, Cybulski M., Strzelecki W. (red.), Poznań 2010.
 21. Czarnecka-Iwańczuk M., Psychologiczne aspekty ciąży wysokiego ryzyka i sytuacji utraty ciąży, Bręborowicz G. (red.), Ciąża wysokiego ryzyka, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań MMX, Poznań 2010.
 22. Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Czarnecka-Iwańczuk Marta,. Bukowska Anna, Konofalska Nina, Wczesne i późne skutki utraty ciąży, Ginekologia Polska 2010, 81, 374-377
 23. Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak, Marta Czarnecka, Nina Konofalska, Anna Bukowska, Janusz Gadzinowski, Holistyczna koncepcja opieki nad wcześniakiem lub (i) dzieckiem chorym – pacjentem Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka i jego rodzicami, Perinat. Neonat. Ginek. 2010 T. 3 nr 1 s. 63-6
 24. Cybulski M., Warchoł-Biedermann K., Czarnecka-Iwańczuk M., Strzelecki W. Stres [w:] Elementy psychologii ogólnej i klinicznej, E. Mojs, B. Stelcer, M. Skommer (red.) Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego, Poznań 2011, s. 88-109,
 25. Strzelecki W., Cybulski W., Czarnecka-Iwańczuk M. Osobowość [w:] Elementy psychologii ogólnej i klinicznej, E. Mojs, B. Stelcer, M. Skommer (red.) Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego, Poznań 2011, s. 26-49,
 26. Czarnecka-Iwańczuk M., Strzelecki W., Cybulski M. Kryzys i interwencja kryzysowa, [w:] Elementy psychologii ogólnej i klinicznej, E. Mojs, B. Stelcer, M. Skommer (red.) Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego, Poznań 2011, s. 242-259,
 27. Anna Bukowska, Marta Czarnecka-Iwańczuk, Analiza sytuacji psychologicznej kobiet z rozpoznaniem wad letalnych płodu w obliczu decyzji o kontynuacji lub terminacji ciąży. W: Psychologia w naukach medycznych. Pod red.: Wojciecha Strzeleckiego, Marty Czarneckiej-Iwańczuk, Marcina Cybulskiego. Cz. 2., Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2012
 28. Marta Czarnecka-Iwańczuk, Maja Stanisławska-Kubiak, Ewa Mojs, Maciej Wilczak, Włodzimierz Samborski. Objawy menopauzy a satysfakcja z życia i samoocena wśród kobiet, Prz. Menopauz, 2012; 6
 29. Psychologia w naukach medycznych. Cz. 2., Pod red.: Wojciecha Strzeleckiego, Marty Czarneckiej-Iwańczuk, Marcina Cybulskiego. Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego, 2012
 30. Ewa Mojs, Marta Czarnecka-Iwańczuk, Maria Danuta Głowacka: Poziom lęku jako stanu i jako cechy oraz depresji we wczesnym połogu – doniesienie wstępne, Psychiatria Polska 2013, tom XLVII, numer 1